Teenused

Teostame järgmisi töid:

  • Elektri- ja automaatikatööd
  • Tööstusautomaatika
  • Programmeerimine
  • Projekteerimine (elektripaigaldised)
  • Valgustugevuse arvutused

Lisategevused:

  • Käidukorraldus ja ventilatsiooniseadmete hooldus
  • Kauglugemissüsteemid
  • Raamatupidamiteenused

Hinnakiri:

Hinnad esitatakse hinnapakkumise alusel. Hind kujuneb kliendi poolt püstitatud lähteülesande alusel (töö keerukus, ajaline piir, materjalide valik).